Misiunea:

Școala Specială nr. 12 pentru copii Hipoacuzici și Surditate tardivă este o instituție care asigură dezvoltarea integră a fiecărui copil, prin realizarea traseului individualizat propriu și care dezvoltă competențele de comunicare verbală pentru o integrare eficientă în comunitate.

Viziunea:

Activitatea din cadrul Școlii Speciale nr. 12 pentru copii Hipoacuzici și Surditate tardivă va fi orientată spre crearea unui mediu educațional profesionist  unde se va asigura și presta servicii educaționale de calitate, se vor valorifica relațiile de parteneriat și cooperare cu diverși factori educaționali, sociali și comunitari, dezvoltând în beneficiarii instituției o personalitate integră, capabilă să  se integreze eficient în societate.”