Administrația Școlii Speciale nr. 12 pentru copii hipoacuzici și surditate tardivă informează despre posturile vacante din instituție la data de 01.03.2022

Nr. d/o Funcția vacantă Numărul de unitate/ oră Durata contractului Limba de instruire
1.      Secretară 1 unitate Determinată Română
2.      Îngrijitor de încăperi 2 unități Nedeterminată Română
3.      Bibliotecară 1 unitate Nedeterminată Română
4.      Laborant 0,5 unitate Nedeterminată Română
5.      Muncitor 1 unitate Nedeterminată Română