• Analiza activității Comisiei Metodice a cadrelor didactice în cadrul procesului educațional-recuperatoriu  la finele semestrului I
  • Raport de Activitate AOPEDA