„Curățenia generală de primăvară”

Școala Specială nr. 12 pentru copii hipoacuzici și surditate tardivă susține lansarea Campaniei anuale de salubrizare de primăvară cu denumirea „Curățenia generală de primăvară” inițiată de Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban

***********************************************************************

Atât  Angajații, cât și Elevii școlii s-au implicat activ în procesul de desfășurare a campaniei pentru crearea unui mediu ambiant plăcut și favorabil.

Conștienți și deciși unanim în necesitatea lucrărilor de salubrizare! Ca de fiecare data și acum au dat dovadă de originalitate, creativitate, transformând teritoriul școlii într-un spațiu verde, cu flori frumoase și arbori. Aducem sincere mulțumiri părinților, angajaților și elevilor ce s-au implicat în buna organizare a activităților de salubrizare și amenajare a teritoriului.